Förändra ditt medvetande
Medvetenhet och acceptans av livets alla aspekter gör oss harmoniska, ökar vår energi och minskar stress. Företag som är baserade på positiva tankar och energier skapar ett fält av positiv energi som får kreativitet och intuition att flöda. Pilipala Life and Business Guidance erbjuder vägledning, insikt och stöd till människor och företag som vill ändra sitt medvetande och därmed få tillgång till sin energi och kreativitet.
Pili Pala är ett walesiskt ord för fjäril som representerar förändring och Pilipalas kurser är en kombination av livsvägledning och företagsvägledning som ger möjlighet att förändra tankar, mönster och system som baserar sig på rädslor och kontrollbehov till tillit och intuitiva förmågor. Kurserna bygger bland annat på boken Sensitelligent a guide to Life som beskriver hur vi får kontakt med vår intuition genom att förändra känslor och kontrollfaktorer och de rekommenderar alla att läsa den.
- Vi är inte här för att ändra företag, utan för att guida människor, för det är människor som förändrar samhällen och företag, säger Marie Örnesved som driver det nystartade Pilipala tillsammans med Ralf Jenkins som kom till Sverige från Wales 2001.

Marie och Ralf vill hjälpa oss att öka vårt medvetande, självkännedom och förmåga att leva i här och nu. Allt som händer i livet är viktigt och påverkar oss. Ibland är vi med om mindre lyckliga stunder, en del mer än andra. Vi kan inte alltid styra vad som händer och vi kan inte förändra det som redan hänt. Men vi kan förändra oss själva, hur vi förhåller oss till negativa upplevelser, lära oss att acceptera och lära av livet, bli starkare och gå vidare.
- Vi behöver vara närvarande i nuet och koncentrera oss på det vi gör för stunden för då blir det lättare att acceptera negativa saker, säger Ralf.

Negativa upplevelser kan bli till knutar inuti som ständigt alstrar rädslor och behov att kontrollera vad som händer. Dessa känslor upptar gärna våra tankar och får oss att fundera på framtiden istället för att vara här och nu. Arbetsplatser och samhället i stort är inriktat på hur vi kan bli bättre, hur vi kan effektivisera och göra saker mer systematiskt, mer mekaniskt så att det vi gör går snabbare.
- Ökade krav från omvärlden tillsammans med våra tidigare negativa upplevelser leder till att vi hela tiden tänker på vad som ska göras härnäst och då kan vi inte fullt ut koncentrera oss på nuet och då tappar vi oss själva och vår glädje, säger Marie.
Pilipala kan hjälpa till att hitta verktyg som leder till att förändra negativa energier till positiva, till kärlek, glädje, lugn och harmoni i allt vi gör.

Pilipala Life & Business Guidance

Bransch:
Personlig utveckling

Telefon: 08-41018185


Email:
marie.ornesved@pilipala.se

Hemsida:
www.pilipala.se

Adress:
Pilipala Life & Business Guidance
Box 19129
15227 Södertälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN